Bättre utredning av skadorna behövs

Stadsstyrelsen vill få en klarare bild av hur omfattande hälsocentralens nyupptäckta fuktskador är. En kostnadskalkyl behövs för beslut.

På måndagens möte föreslogs styrelsen godkänna att en sanering skulle få påbörjas omedelbart. Det önskemålet kom från direktionen för intern service i slutet av mars. Men eftersom det är ännu oklart vad en sanering skulle kosta vill stadsstyrelsen se en bättre utredning och en kostnadskalkyl innan man fattar det slutgiltiga beslutet.
De nya fuktskadorna gäller röntgen-, mottagnings- och poliklinikavdelningen. Hittills har man kommit fram till att projektet borde bli billigare än saneringen av kontorsdelen som sanerades i fjol och började användas i februari i år. Den kostade knappa 350 000 euro. Ett nybygge har också utretts preliminärt men skulle bli dyrare.

Luftrenare hjälper tillfälligt

Problemen i de andra delarna gäller nu främst ytterväggs- och golvkonstruktioner. Reparationsarbetet kan utföras i etapper men innebär ändå olägenheter. Dessutom brådskar saneringen på grund av sin omfattning och det praktiska arbetet på hälsocentralen. Just nu används 23 luftrenare för att förbättra inomhusluften. De hyrs in för mellan 6 000 och 7 000 euro per månad.
Staden har budgeterat cirka en halv miljon för saneringsarbeten i hälsocentralen i år men dessutom pågår en sanering av rådgivningsbyggnaden där man också upptäckte fuktskador i fjol.