Finlands Bank sätter upp klimatmål för sina investeringar

Finlands Bank har satt upp ett fjärde direktiv för sina investeringar. "Enligt dessa principer tar vi hänsyn till miljön, socialt ansvar och god företagsstyrning”, säger direktionsmedlemmen Tuomas Välimäki i ett pressmeddelande.

Enligt Finlands Banks bedömning kan information om koldioxidavtrycket för bankens egna investeringar offentliggöras under 2022.
SPT
14.09.2021 13:14
Finlands Bank har fattat beslut om ett klimatmål för sin egen investeringsverksamhet. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050.
– Bekämpning av klimatförändringen innebär i praktiken att penningflöden kanaliseras till koldioxidsnåla investeringar, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som ansvarar för Finlands Banks investeringsverksamhet, i ett pressmeddelande.
Målet för Finlands Banks egen investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som ställs på centralbankerna. Utöver dessa traditionella mål har Finlands Bank satt upp hållbarhet som ett fjärde direktiv för sina investeringar.
– Vi har förbundit oss till ansvarsfulla investeringar genom att underteckna de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar. Enligt dessa principer tar vi hänsyn till miljön, socialt ansvar och god företagsstyrning, säger Välimäki.
Enligt Finlands Banks bedömning kan information om koldioxidavtrycket för bankens egna investeringar offentliggöras under 2022.

ANDRA LÄSER