Sjundeå pungar ut med pengar till en väg för nya vårdhemmet

Fästningsvägen i Sjundeå ska förlängas för det nya vårdhemmet som byggs intill Esperis serviceboende. Här är prislappen för vägen.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
11.02.2023 12:02
Företaget Hoivamme bygger ett nytt vårdhem intill Sjundbyvägen i Sjundeå. Vårdhemmet ska ligga vid Fästningsvägen, som nu går till Esperis serviceboende. Sjundeås tekniska avdelning har begärt anbud för att bygga en ny del av vägen, och företaget Maaorava har gett ett pris på 36 400 euro för arbetet. Anbudet inkluderar inte eventuell schaktning, installering av kablar eller trädfällning. 

ANDRA LÄSER