Efter vattenskadan: Sjundeå kommunhus renoveras – men politiker vill inte bygga till

Politikerna i tekniska nämnden rekommenderar att de skador som orsakades av vattenskadan i kommunhuset i somras repareras och att huset renoveras. Politikerna motsatte sig däremot ett förslag som gick ut på att huset byggs ut så att alla kommunens anställda får plats i samma byggnad.

10.02.2021 12:00 UPPDATERAD 10.02.2021 14:16
I en jämförelse som byggchefen låtit göra är det senare det förmånligaste alternativet på sikt. Det totala priset för att renovera och bygga till är drygt två miljoner euro. Bara renovering kostar lite över en miljon euro. På sikt skulle det ändå bli förmånligare att bygga en tillbyggnad, eftersom kommunen nu hyr kontorslokaler för tekniska avdelningen. Enligt en beräkning som beaktar utgifterna för fyrtio år är det över 600 000 euro förmånligare att renovera och bygga nytt än att fortsätta hyra lokaler.
Tekniska nämnden valde ändå att bara godkänna en renovering i det här skedet och sedan utvärdera behovet närmare i framtiden. Tanken är att först se om den nya skolan som byggs kan rymma en del av kommunens anställda.
Planen för kommunhuset ska godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan den kan verkställas. Tanken är att renoveringen skulle ske i år och nästa år.

ANDRA LÄSER