Sylva Heerman måste anhålla om avsked på nytt

Stadsstyrelsen i Raseborg skulle behandla Sylva Heermans anhållan om avsked från social- och hälsovårdsnämnden på sitt möte i måndags.

Stadsstyrelsen ville att Sylva Heerman skulle komplettera sin anhållan om avsked från social- och hälsovårdsnämnden. – Jag har sänt i väg en ny anhållan, säger hon.
Ärendet drogs dock från föredragningslistan. Därför drogs även frågan om hennes ersättare från listan.
– Man hade beslutat att jag måste skriva en ny anhållan med ”personlig orsak” som motivering. Inget om att behandlingen av Ethel Storsjö strider mot min yrkesidentitet eller vårdideologi. Jag har sänt i väg en ny anhållan. Den tas upp på nästa stadsstyrelsemöte, så den hinner till fullmäktiges möte den 14 december, säger Sylva Heerman.
Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls bekräftar att man ansåg att formuleringarna i anhållan behövde kompletteras.
– Den behöver också kompletteras så att avskedsanhållan även omfattar hennes ersättarroll i klientsektionen, säger han.
ANDRA LÄSER