C-Fiber Hanko investerar i Nordostpassagens datakabel

Så här såg det ut när C-Lion 1 drogs i land i Hangö i höstas. Bild: Arkiv

Hangö udds betydelse som knutpunkt i den internationella datatrafiken ökar ytterligare när C-Fiber Hanko investerar i Arctic Connect-projektet där man utreder möjligheterna att bygga en digital bro mellan Europa och Asien via Nordostpassagen.

Projektet som initierats av kommunikationsministeriet förverkligas av Cinia Oy.

C-Fiber Hanko har tidigare investerat i den snabba och cybersäkra C-Lion 1-datakabeln mellan FInland och Tyskland.

Genom att satsa på de internationella dataförbindelserna via Västnyland vill man gynna näringslivets utveckling och skapa nya arbetsplatser på området.

Som en del av Arctic Connect-projektets ruttplanering har man också beaktat en möjlig kabelförbindelse från Bottenviken till Hangö udd. Om denna C-Lion 2-förbindelse förverkligas skulle den även fungera som kompletterande och tryggande nätförbindelse för de landburna rutterna.

Mer läsning