Byråkratiskt för bryggerier

Bild: Ksf Media-arkiv

Mikrobryggeriföretagare får inte sälja öl för att han också är aktiv inom ett destilleri. Sådana missar måste korrigeras i den nya alkohollagen.

De första följderna av den nya alkohollagen syns i de färska försäljningssiffrorna från Alko.

Januari är alltid en lugn månad men nu märks det speciellt inom en produktgrupp. Försäljningen av long drink-drycker sjönk med nästan 40 procent.

Long drink är en av de mest sålda alkoholdryckerna i Finland. Från och med årsskiftet får den och starköl säljas i matbutikerna.

Både S- och K-kedjan säger att long drink-drycker har sålts i stora mängder. Däremot ser man ännu ingen rusning efter starköl i dagligvaruhandeln.

Ett av argumenten för att få sälja starkare produkter, med en alkoholhalt på högst 5,5 procent i matbutiken var att det gynnar små och lokala bryggerier. Många mikrobryggeriers drycker brukar ha en alkoholhalt på 5-5,5 procent och då gjorde den gamla gränsen på 4,7 procent det omöjligt att sälja dem i matbutiken.

Mindre bryggerier ser fram emot nya distributionskanaler för sina produkter. En viktig punkt är också möjligheten att sälja sina produkter direkt till kunderna.

För det lokala bryggeriet Fiskarsin Panimo i Raseborg blev det ändå jobspost på den punkten. De får inte lov för direktförsäljning för att ägarna också sitter i styrelsen för ett lokalt destilleri. Enligt lagen får bryggeriet inte vara beroende av någon annan alkoholtillverkare. Trots att bryggeriföretagarna framhåller att destilleriet inte har något med bryggeriet att göra blev det back. Sådana här byråkratiska missar måste ses över i lagen. Företagsamma företagare som är aktiva inom flera företag ska inte straffas. På glesbygden och för småföretagare är det viktigt att ha flera ben att stå på.

För krogarna betyder nya alkohollagen bland annat längre öppettider, att det ska bli lättare att servera alkohol på evenemang samt möjligheten att ha happy hour.

Finland har fått en modernare alkohollagstiftning men vilka de verkliga följderna blir ser man först om några år.

Motståndarna mot den nya lagen förutspår att det börjar supas ännu mer då starkare alkohol är mer lättillänglig. Man tror inte att finländarna börjar dricka på ett europeiskt sätt bara för att alkohollagen luckrats upp. Man ser risker att alkoholskadorna ökar och med dem kostnaderna för samhället.

Men trenden bland de finländska ungdomarna är att de dricker allt mindre. Förhoppningsvis fortsätter den utvecklingen och de unga visar vägen till en ny alkoholkultur.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland