Bygget av underfarten tuffar fram – i helgen tas den tillfälliga perrongen i bruk

Leder arbetet. Markus Tamminen från firman Ralf Ajalin leder byggprojektet för en underfart under järnvägen från Kadermogatan till Korsansgatan. Underfarten går också under Korsmansgatan och cykel- och gångbanan. Underfarten är till för fotgängare och cyklister. Bild: Sarah Grönstrand

Just nu flyttas rör i Hangö för att kunna bygga underfarten under järnvägen, vilket leder till stängda gator. Underfarten kostar en halv miljon mer än Trafikverket räknade med, men Hangö behöver inte lägga till mer pengar.

Bygget av underfarten under järnvägen vid Hangö tågstation är i full gång.

Just nu håller byggfirman Ralf Ajalin på att flytta kablar och rör på Kadermogatan. Kablarna flyttas närmare fasaderna på Uncans sida av vägen.

Flyttar. Kablar under Kadermogatan flyttas närmare Uncans fasad. När allt har flyttats kommer byggfirman att börja slå ner sponter som utgör stödvägg. Bild: Sarah Grönstrand

 

Vatten- och avloppsrören flyttas bort från Kadermogatan till Skvärgatan.

Markus Tamminen som är arbetsledare tror att arbetet med att flytta rör fortsätter in i början av december.

– När allt flyttats bort ifrån linjen där stödväggen för underfarten ska komma kan vi börja påla stödväggen.

Inom kort ska han sätta upp en informationstavla i hörnet av den gamla brandstationen med information om vad som sker när på bygget.

Perrongen flyttar i helgen

Samtidigt bygger de en tillfällig järnvägsstation och en tillfällig plankorsning 150 meter öster om den riktiga stationen. Den ska vara klar för användning till helgen (8-9.12).

– Det kommer att sättas upp skyltar som visar var den tillfälliga stationen är.

Tillfällig lösning. Öster om underfartsbygget kommer en tillfällig plankorsning byggas som kommer att finnas tills underfarten är klar. Med den kan man ta sig över järnvägen från Stationsgatan (vid hörnet av Fredsgatan). Bild: Sarah Grönstrand

 

Dessutom byggs tillfälliga parkeringsplatser och en busshållplats vid sidan av Korsmansgatan för den tillfälliga järnvägsstationen.

Den tillfälliga stationen kommer att användas tills början av sommaren. Vid det laget ska den första järnvägsbron över den nya underfarten vara klar.

Den tillfälliga plankorsningen kommer att finnas tills underfarten är helt klar, vilket borde vara sommaren 2020.

Väg till plankorsning. Där de rosa pilarna syns på marken kommer en gång byggas så man kan ta sig till den tillfälliga plankorsningen från Stationsgatan. Bild: Sarah Grönstrand

 

Nästa skede börjar snart

Underfartens stödväggar är av metall och kallas för sponter. De slås ner i marken med hjälp av en maskin. Det arbetet börjar den 10 december på Kadermogatan om allt går enligt planerna.

Vecka 47 började arbetet med att flytta vattenledningar och kablar på Kadermogatan. Arbetet fortsätter i början av december.

Från och med lördag 8 december används en tillfällig perrong öster om underfartsbygget för tågtrafik. Den används tills början av juni.

En tillfällig förbindelse för fotgängare och cyklister byggs över järnvägsspåret mellan Stationsgatan och Korsmansgatan intill den tillfälliga perrongen. Den används under hela underfartsbyggen.

 

Det arbetet kommer att orsaka en del oljud.

– Vi kommer inte att orsaka oväsen under julens helgdagar eller nyårets helgdagar, säger Tamminen.

Arbetet tar mellan 30 och 40 arbetsdagar.

– Om allt går bra är vi klara med pålningen inom januari.

Broar byggs på våren

Broarna över underfarten byggs på våren.

Totalt byggs fem broar. Tre för järnvägsspår, en för Korsmansgatan och en för cykel- och gångbanan bredvid Korsmansgatan.

Arbetet börjar med järnvägsspåren närmast Kadermogatan. Genast den bron är klar kan tåget ta sig till den normala stationen igen.

Den sista bron som byggs är bron för cykel- och gångvägen längs Korsmansgatan.

Gräver. Arbetet med att flytta rör och kablar fortsätter i början av december, men från och med 10 december är planen att bygga stödväggar för underfarten. Bild: Sarah Grönstrand

 

Korsmansgatan flyttas på hösten

Samtidigt passar staden på att flytta Korsmansgatan närmare järnvägen.

– Bygget av den nya vägen börjar i augusti, säger Hannu Simelius som är gatumästare i Hangö.

Den nya vägen byggs bredvid den nuvarande, så trafiken kan fortsätta köra längs Korsmansgatan under arbetet.

– Störningarna i trafiken längs Korsmansgatan kommer att vara väldigt små. Det var ett krav av uppdragsgivaren. Korsmansgatan stängs inte alls för trafiken, säger Tamminen.

Firman Ralf Ajalin bygger bron över underfarten för den nya gatan. När den nya Korsmansgatan och bron är klar flyttas trafiken till den.

Mellan den nya Korsmansgatan och cykel- och gångvägen byggs ett grönområde. Det gör trafiken tryggare för fotgängare och cyklister.

Det nya grönområdet ersätter det som måste tas bort för att flytta gatan närmare järnvägen.

Snart klar. I helgen tas den tillfälliga perrongen i bruk. Då stannar VR:s tåg här i stället för vid den vanliga stationen. Den tillfälliga perrongen används tills sommaren. Bild: Sarah Grönstrand

 

Parkgatan stängs

När broarna är byggda och Korsmansgatan har flyttats närmare järnvägen fortsätter arbetet med pålning av stödväggen för underfarten på Parkgatan.

Det arbetet börjar hösten 2019. Under den tiden kommer gatan att vara stängd för trafik.

– Man kommer att ta sig till gårdarna, säger Tamminen.

Parkgatan är stängd tills våren 2020.

Trafik störs på Skvärgatan

Det pågår också arbete på Skvärgatan. Hit flyttas vatten- och avloppsrör som varit på Kadermogatan.

– Vi gräver upp 30 meter åt gången, så vi stör trafiken på den bit vi jobbar just då. Bilar kan inte ta sig förbi när vi jobbar, säger Tamminen.

Det arbetet ska vara klart inom de närmaste två månaderna.

– Ny asfalt lägger vi när vädret tillåter.

Ny asfalt kan inte läggas om det är för kallt.

Budgeten sprack

Under våren har trafikverket undersökt området och planerat bygget av underfarten på sin bekostnad. Då kom man fram till en budget på 7,5 miljoner. Hangö stad står för en taksumma på 2,5 miljoner euro och trafikverket för fem miljoner.

Nu har budgeten överskridits med en halv miljon eftersom arbetena var mer omfattande än Trafikverket räknat med.

– Projektet kostat nu 8 miljoner euro. Vi står för alla extrakostnader för projektet, säger Erkki Mäkelä som är regionchef vid Trafikverket.

Däremot står staden själv för kostnader som uppstår utanför det gemensamma planeringsområdet. Det betyder att staden själv betalar för att flytta Korsmansgatan och för att flytta kablar och rör. Det uppskattas kosta 800 000 euro.

Spåren till Yttre hamnen förbättras

Samtidigt renoverar Trafikverket järnvägsspåren till Yttre hamnen eftersom spåren är slitna.

– Det är ett helt annat projekt som bara råkar ske samtidigt, säger Mäkelä.

Det är ett projekt som man gläds över i hamnen.

– All utveckling av infrastruktur är mycket viktigt för hamnen. Det är centralt för vår existens att infrastrukturen repareras och att Korsmansgatan fixas upp, säger Anders Ahlvik som är vd för Hangö Hamn.

Mer läsning