Bygga bo på ett avverkningsområde?

Skogarnas tillstånd i Raseborg är sämre än på andra håll i Finland – de är få, de är unga och de behandlas som rena trädåkrar.