Bygg nytt på Hagahemmets tomt

På avstånd har jag tagit del av de omdömeslösa stolligheter som beslutsfattare inom Raseborgs stad har fattat om vården av stadens äldsta medborgare. Dessa har ofta multisjukdom som drabbar människor med stigande ålder. Tillsvidare har en del av dem vårdats i Hagahemmet i nära anslutning till Raseborgs sjukhus.

Denna organisation har haft många positiva sidor speciellt för dem som är bundna till rollator eller rullstol. Personerna kan nå torget, biblioteket och Snåresalen med sina rörelsehandikapp. Till min stora besvikelse har jag noterat nonchalans, brist på empati samt bristande vårdkunskaper från beslutsfattarnas sida.

Man har flyttat vårdtagarna till lokaler i Gammelboda och därmed fråntagit dem möjligheten att njuta de sista åren i livet. Här spelar närheten till anhöriga att göra spontana besök som kan vara nog så glädjande för en gammal person en stor roll. Vår tids svåraste sjukdom är ensamheten.

Själv hade jag glädjen av att under mina läsår vid Ekenäs samlyceum besöka min mormor på Blomsterhemmet. Flera borde ges den möjligheten, barn och barnbarn kan göra besök.

I flyttningsbeslutet framhålls att flyttningen skall vara tillfällig i avvaktan på nytt permanent boende. Kan detta nya möjligen vara ett fördelaktigare alternativ än att riva Hagahemmet och bygga ett nytt boende på samma tomt? Detta borde rimligtvis bli billigare än att bygga ett nytt på en annan plats. Dyra markarbeten är redan gjorda då vatten, el och avlopp finns. Tillskyndarna av flyttningen av Hagahemmet till Gammelboda och senare till Järnvägsgatan har troligen inte räknat med de tillgångar som finns på Hagahemmets gamla tomt.

Den allt överskuggande frågan är: Vad skall göras med tomten där det tidigare Hagahemmet ligger? Det finns en parallell till gamla Karolinska sjukhuset i Stockholm. Plötsligt förklarades sjukhusets tomt som överbliven mark och skulle bebyggas med lyxlägenheter i anslutning till centrala Stockholm. Mycket attraktivt läge. Affären blev inte av på grund av en opinionsbildning i vilken bland andra jag deltog. Nya Karolinska sjukhuset kommer att behöva plats för bland annat patienthotell.

Jag ser parallellerna med att förklara Hagahemmets tomt som överbliven mark redo att bebyggas med attraktiva bostäder. Här måste medborgarna i Raseborgs stad och speciellt tätorten Ekenäs reagera starkt för att undvika korruption. Finns det en dold agenda om hur tomten kring Hagahemmet skall disponeras i framtiden? Jag är fullständigt övertygad om att den mark som finns mellan sjukhuset och simhallen skall användas för vårdansluten verksamhet. Det ankommer på den nuvarande vuxna befolkningens ansvar att bevaka att så sker. Risken för korruption är stor. Ekonomiska oegentligheter inom byggnadsverksamheten är dessvärre vanliga.

Håkan Borg, Nyköping

Läkare, uppvuxen i Ekenäs och student från Ekenäs samlyceum

Auktoriserad arbetsledare för betongarbeten

Mer läsning