Bussturer och markköp godkändes

Aktiva. Hela fem representanter för ungdomsfullmäktige närvarade vid kommunfullmäktiges möte i måndags. Här Mai Jousmäki och Saara Lehtosalo tillsammans med ansvariga ungdomsarbetaren Jonna Farin. Bild: Mira Strandberg

Ungdomsfullmäktige var drygt representerat vid Sjundeå kommunfullmäktige i måndags .

Hela fem representanter för ungdomsfullmäktige följde med kommunfullmäktiges möte i Folksam Arena. Ordförande Saara Lehtosalo hade varit med på möten tidigare men för Mai Jousmäki var mötet det första hon deltog i.

– Det är intressant att följa med och se hur det fungerar på den här nivån. Jag har tidigare varit med i elevkårsstyrelsen, men aldrig på den här nivån, säger hon.

Just vid detta möte fanns det inte så många punkter där ungdomsfullmäktige kunde utöva sin rätt att uttala sig vid kommunfullmäktiges möten, men vid behandlingen av de nya bussturerna under veckoslut bad Saara Lehtosalo ändå om ordet.

– Ungdomsfullmäktige ser det som viktigt att det finns bussturer också under veckosluten men vi undrar om kommunen kunde samarbeta med Sjundeå bad så att turerna får användare och vi inte betalar för ingenting, sade hon.

Livlig diskussion

Efter diskussionen godkände fullmäktige de nya bussturer som Helsingforsregionens trafik föreslagit. Arja Alho lyfte fram vikten av att informera tillräckligt om de nya turerna men också nyckellinjerna, så att kommuninvånare vet hurudana transportalternativ som står till buds.

– Det är jätteviktigt att kollektivtrafiken fungerar också under veckoslut. Det är också viktigt att det finns information i olika former. Speciellt viktigt att det skulle finnas ett jättestort plakat i biblioteket med alla kollektivtrafiktjänster, sade hon.

Hilkka Toivonen (Gröna) frågade vad ytterligare en tur skulle kosta. Enligt bildningsdirektör Jukka Pietinen har man inte utrett vad en tredje tur skulle kosta. De två nya turerna kostar Sjundeå 33 000 euro årligen.

Kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) betonade vikten av att de nya turerna också får resenärer, eftersom kommunen annars betalar för ingenting.

– Vi har misslyckats i marknadsföringen av våra nyckellinjer, nu måste vi satsa på att informera om de här turerna, sade Kristian Parviainen (SDP).

Nyckellinjerna ska integreras i HRT:s linjesystem men projektet har varit långsamt.

Målen måste tas på allvar

Sjundeå kommun fick en liten känga av revisionsnämnden när det gällde förverkligandet av strategiska mål inom ramarna för budgeten för år 2017. Av sju mål förverkligades bara två och ytterligare två delvis.

– Det kan inte anses vara nöjaktigt på några som helst grunder. Det är meningen att målen ska tas på allvar, sade revisionsnämndens ordförande Antero Honkasalo (V).

Han lyfte också fram behovet av att fortsättningsvis hålla en strikt sparkur trots att ekonomin nu ser ut att vara i rätt god balans.

– De investeringar vi har framför oss kräver fortsättningsvis att vi hittar nya sparmål, sade han.

Heikki Leikola (Saml.) frågade sig vad som har varit viktigare än att arbeta för de strategiska målen, som ändå satts av fullmäktige.

Nöjda politiker

I gruppanföranden kommenterade partierna bokslutet för år 2017, som visar ett plusresultat på 1,5 miljoner. Alla såg det som positivt med tanke på de krävande omständigheterna men påpekade också vikten av att fortsättningsvis hålla uppe en strikt ekonomisk linje. Alla partier ville också speciellt tacka personalen för dess insats.

I SFP:s gruppanförande lyfte Rabbe Dahlqvist speciellt fram de anställda på tekniska avdelningen som jobbat under en otrolig press och problem med att få anställda.

– Tekniska avdelningen är som en hälsocentral, dit ringer man om det är något fel på vägar, vatten och hus, och man är inte alltid så vänlig när man ringer dit. Jag vill rikta ett stort tack till personalen där för jag vet att de har haft det tufft, hoppas vi får de anställda vi söker nu.

Maria Koroma-Hintikka (Saml.) ville tacka tjänstemännen för att de har hittat nya sätt att förverkliga tjänster med lägre kostnader.

– Det vi vill lyfta fram är vikten av en aktivare näringslivspolitik. Det finns många goda projekt på gång men kunde kommunen kanske bygga ett företagshus? frågade hon sig.

Kerstin Gottberg-Ek (Gröna) beundrade den kämparanda som funnits i kommunen och som möjliggjort det goda resultatet.

– Jag hoppas den lyckas få fotfäste i fortsättningen också. För att det ska lyckas måste beslutsprocessen vara öppen och det måste informeras betydligt mer än man tror, sade hon.

SDP var det enda partiet som lyfte fram kritik i sitt gruppanförande. Arja Alho lyfte fram att partiet tyckte det var förhastat att utlokalisera mat- och städservicen i kommunen, eftersom det har försvagat kommunens tjänster och besparingarna är ifrågasatta.

– Vi är också oroade över rapporter om personalens välmående. Den krävande situationen i skolorna har bidragit liksom det att tjänster har varit obesatta. Det har förstås inverkat positivt på ekonomin men ökat personalens börda, sade hon.

Skolor och mark

Päivärinteen koulu var fortsättningsvis på tapeten genom ett invånarinitiativ där 147 undertecknare yrkar på att skolan ska fortsätta som en egen skolenhet. Initiativet fick flera ledamöter att kommentera sammanslagningen av skolorna och uttrycka sin önskan om att den ska göras smidigt och på ett sätt där båda skolornas styrkor kombineras.

Tre anbud om köp av tomter behandlades. Ett köp av en tomt precis intill Aleksis Kiven koulu för 285 000 euro godkändes, men sedan föreslog Paula Tuominen (Sannf.) att kommunen inte ska köpa marken intill bostadsområdet vid Vargsvängen. Tuominen fick understöd av Pia Virta (Gröna). Vid en omröstning fick de två inte ytterligare understöd, utan fullmäktige godkände köpet med rösterna 25–2. Fullmäktige godkände alltså köpet av drygt 6 hektar för nästan 111 000 euro, och en hektar för 18 000 euro. Båda områdena ligger öster om Vargsvängen.

Mer läsning