Busstrafiken till Västnyland hotad då västmetron kommer

Den västnyländska busstrafiken är hotad om HRT beslutar att avsluta samarbetet med de västnyländska bussbolagen, säger Johan Amper på Ampers bussbolag. Bild: VN-arkiv

Västmetrons intåg i kollektivtrafiken kan ha stora konsekvenser för västnyländska bussbolag – och för Ingåbor som pendlar till huvudstaden i synnerhet.

I och med att västmetron börjar trafikera i augusti förändras busslinjenätet i bland annat södra Esbo och på Drumsö. Men också de västnyländska bussbolagen som kör linjetrafik mellan exempelvis Ekenäs och Helsingfors, med avstickare in via Ingå, påverkas.

Helsingforsregionens trafik (HRT) – vars medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda – har för närvarande ett samarbete med bussbolagen Amper i Pojo, Wikströms bussbolag i Bromarv och Pohjolan Liikenne.

Det här samarbetsavtalet hotar HRT nu att säga upp, bekräftar Tero Anttila, direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering inom HRT.

– Då västmetron börjar köra blir behovet att upprätthålla samarbetet mindre och mindre, säger han.

"Stora orosmoln"

– I dag fungerar samarbetet så att våra bussar plockar upp passagerare på hela sträckan mellan Ekenäs och Helsingfors. De kunder som stiger på på HRT:s område och har ett HRT-kort kan använda kortet i vår buss och vi får sedan ersättning av HRT, förklarar Johan Amper på Ampers bussbolag.

Om HRT säger upp avtalen med de västnyländska bussbolagen äventyrar det hela den västnyländska busstrafiken, säger Ralf Wikström på Wikströms bussbolag.

Det håller Amper med om:

– Det finns stora skräckscenarier för kollektivtrafiken i detta. Stora orosmoln. Trafiken är faktiskt hotad.

"Inte HRT:s skyldighet"

För Ampers del utgör passagerarna som använder HRT-kort i medeltal en så stor andel som 800 passagerare i månaden.

Anttila på HRT säger att samkommunen HRT ersätter Amper, Wikströms bussbolag och Pohjolan Liikenne med sammanlagt 90 000 euro om året.

– Vår skyldighet är dock inte att trygga den västnyländska trafiken. Som det är nu betalar vi dubbelt för trafiken mellan Kyrkslätt och Helsingfors i och med att även våra egna bussar kör på den sträckan. Kyrkslätt har ställt ett krav på oss att vi ska spara in 200 000 euro.

HRT:s ledningsgrupp behandlade samarbetsavtalet i måndags, men valde att dra tillbaka det för vidare utredning.

– Det kommer upp igen måndag nästa vecka, säger Anttila.

Hårt slag för Ingå

– I synnerhet Ingå som snart har bara busstrafik att ty sig till kommer att påverkas om HRT avslutar vårt samarbete. De kan snart stå helt utan kollektivtrafik, säger Amper.

Det gör SFP-politikern Henrik Wickström i Ingå mycket bekymrad.

– Om HRT fattar det här beslutet kan det innebära att många bussturer som Ingåbor använder dras in.

Han är också orolig för att den matartrafik med en så kallad minibuss som VR ska sätta in på sträckan Karis–Ingå–Kyrkslätt för att ersätta Y-tåget inte kommer räcka till.

– En minibuss kan bli för liten eftersom det utöver pendlare lär finnas ett trettiotal studerande vid Axxell som väntas använda matarbussen.

Mer läsning