Bussbolag får drygt 50 000 euro i år

Bild: Johanna Lemström

Raseborgs utvecklingschef Fredrika Åkerö dementerar att staden inte skulle ha betalat någonting till Wikströms Busstrafik sedan 2016. De facto får bussbolaget i år drygt 45 000 euro utan moms, eller drygt 50 000 euro med moms.

Det finns ett tjänstemannabeslut fattat av tf stadsdirektör Thomas Flemmich den 17 juli 2017 om att betala Wikströms Busstrafik 3 100 euro per månad utan moms under perioden 1.1–15.8.2017, samt från den 16.8 till den 31.12.2017 betala 5 000 euro per månad.

Detta för att bussbolaget skulle fortsätta köra fem specifika bussturer mellan Bromarv och Ekenäs.

Styrelsen fick fel uppgifter

Styrelsen för Tenala byarådsförening hade felaktiga uppgifter om utbetalningen av stöd för linjetrafiken 2017 att stödja sig på, då den förra veckan överlämnade ett ställningstagande till stadsstyrelsen i Raseborg om busstrafiken från och till Bromarv.

– Den kunskapen hade vi inte, säger styrelseledamoten Kim Holmberg, apropå uppgifterna om att bussbolaget under innevarande år erhåller drygt 50 000 euro inklusive moms.

Tenala byarådsförening grundade sitt ställningstagande på de uppgifter man hade att tillgå och det faktum att företagaren hotat att dra in fem turer från den 1 januari 2018. Det hotet var verkligt ännu så sent som onsdag förra veckan.

I ställningstagandet skriver föreningens styrelse att NTM-centralens stöd för kollektivtrafik på linjen Ekenäs–Tenala–Bromarv har upphört från den 1 juni 2015 och att Raseborgs stad beviljade ett temporärt stöd för den resterande delen av 2015 men inte alls från 2016.

I föreningens ställningstagande sägs att det lokala bussbolaget Wikströms busstrafik sedan dess har upprätthållit linjetrafik enligt tidigare tidtabell utan ersättningar.

– Men det är alltså inte sant, konstaterar stadens utvecklingschef Fredrika Åkerö.

Ralf Wikström på Wikströms Busstrafik säger att han inte reagerade på formuleringen i Tenala byarådsförening ställningstagande, på att det inte framgick att bussbolaget får en ansenlig summa under innevarande år.

– Det var ett misstag, jag tänkte bara framåt, på 2018, säger Ralf Wikström.

Han fick läsa artikeln innan publiceringen i VN 28.11, men sa inte heller då ifrån.

Mer läsning