Bullrigt arbete i Langansböle retar invånarna

Missnöje. Så här glada var inte Mosse Lindholm, Camilla Grundström, Maria Leidén och Marcus Rönnblad då de hörde om K. Jousmaas nya verksamhetsplaner. Bild: Märta Nummenmaa

Många Langansbölebor är förargade över ett företags planer på att behandla stora mängder betong och jordmassor nära bostadsområden.

Företaget K. Jousmaa har ansökt om miljötillstånd för att få mellanlagra och behandla totalt 25 000 ton betong, tegel, samt rena jordmassor i Langansböle i Ekenäs. Verksamheten skulle finnas på ett fä...