Budgetstriden började snabbt: "Pengarna för vårdreformen räcker inte"

Reformminister Anu Vehviläinen (C). Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Reformminister Anu Vehviläinen anser att Finansministeriet inte vikt tillräckligt med pengar för övergången till vård på landskapsnivå.

I dag publicerar Finansministeriet sitt budgetförslag, som enligt Finansminister Petteri Orpo (Saml) föregåtts av en "flitig användning av röd penna".

Med det menade han att ministeriernas förhoppningar om anslag strukits över.

Tilläggsanslagen är få, men en av de största summorna på listan går till förberedelserna av landskapsreformen, 166 miljoner nästa år. Dessutom viks 100 miljoner för pilotprojekt och experiment.

– Det anser jag är otillräckligt, säger reformminister Anu Vehviläinen (C), som kommer att ta upp frågan i budgetförhandlingarna 30-31 augusti.

Vehviläinen talade om vårdreformen på kommundirektörsdagarna i Vanda.

– Beslutet att skjuta fram vård- och landskapsreformen med ett år innebär att vi måste se på finansieringen för övergångstiden. Den måste vara tillräcklig, och för år 2019 har det inte ännu gjorts en ny bedömning, säger Vehviläinen, som inte vill precisera vilken summa hon är ute efter.

En stor kostnad i reformen är ICT-lösningarna, det vill säga de digitala plattformarna för övergången till landskapsmodellen och valfri vård.

Dessa kommer att kräva investeringar på totalt 1,5-2 miljarder, enligt tidigare beräkningar inom Social- och hälsovårdsministeriet. Övergången till en ny administrativ landskapsnivå beräknas kosta omkring en halv miljard.

Besparingarna kommer däremot med fördröjning. Utredningsman Tuomas Pöysti har uppgett att de nuvarande ICT-kostnaderna för vården är 550 miljoner, men att man på sikt kan spara omkring 50 miljoner per år på att få bort överlappningar och 100 miljoner på effektivering av digitala tjänster.