Budgetmiss skjuter upp skolprojekt

Över budget. Bygget av nya Skogsgläntan gick över budget utan att stadens politiker fick ta ställning till en omfördelning av anslagen. Nu avbryts andra projekt på grund av överskridningen. Bild: VN-arkiv

Bygget av Ekenäs nya daghem Skogsgläntan går uppskattningsvis en kvarts miljon euro över budget. Tekniska nämnden fick vetskap om budgetmissen i tisdags och måste i stället skjuta upp andra projekt.

På tisdagens möte skulle tekniska nämnden enligt förslag fördela 260 000 euro hittills ofördelade anslag i årets investeringsbudget till renoveringsprojektet vid Katarinaskolan och ett nytt sandlager i Karis.

Men då arbetsprogrammet för fastighetsförvaltningen granskades på mötet fick nämnden veta att bygget av det nya daghemmet Skogsgläntan ser ut att kosta 250 000 euro mera än tänkt. Överskridningen har gjorts utan några budgetjusteringar på vägen.

– Det här fick tekniska nämnden att gå i taket. Tydligen har intern service gjort ett tjänstemannabeslut på att fortsätta projektet trots detta, säger Werner Orre, nämndens ordförande.

Orre är besviken på att man från intern services sida inte verkar ha gjort något för att varken meddela eller försöka omfördela pengar tidigare.

– Nu måste vi besluta om att frysa de två projekt vi skulle fördela de extra 260 000 euro till.

Upphandling avbröts

Budgetmissen handlar enligt Orre om ett befolkningsskydd som regionförvaltningsverket krävt att daghemmet behöver. Det hade man inte budgeterat för, men med ett tjänstemannabeslut fortsatte bygget i alla fall.

Det planerade valet av entreprenörerna för renoveringen av Katarinaskolans gymnastik- och slöjdsal samt ett nytt sandlager kunde därmed inte göras i tisdags och nämnden tvingades avbryta upphandlingen. För att inleda projekten skulle nämnden nämligen ha behövt de extra 260 000 euro som nu nästan i sin helhet lär gå till daghemmet.

– Anbuden för de två projekten i Karis var nämligen inte i närheten av vad man budgeterat för dem, säger Orre.

För Katarinaskolan hade man reserverat 435 000 euro och hade nu behövt 200 000 euro extra. För det nya sandlagret fanns 245 000 euro i budgeten och bygget skulle nu ha fått 60 000 euro till.

Helhetsprojekt kan bli billigare

Nu måste tekniska nämnden vända sig till fullmäktige för att hitta pengar till projekten i Karis. Orre frågar sig ändå om det kan vara klokt att vänta med Katarinaskolans projekt till nästa år. Renoveringen skulle ändå inte bli av förrän till hösten och då kan pengarna lika bra tas från nästa års budget.

– Hela skolan är i dåligt skick. Det kan löna sig att begära anbud för helheten och då få ner priset.

Mer läsning