Bryggföretag får inte arrendera vatten vid Barckens udde

Repareras. Vid Barckens udde finns redan bryggor för små båtar, dock i ett skick som lämnar mycket att önska. Nu byts trasiga bräder ut. Bild: Johanna Lemström

Ett Ekenäsföretag närmade sig staden med en önskan om att få arrendera vattenområdet vid Barckens udde. Tekniska nämnden tackade i tisdags nej till erbjudandet.

Företaget TN-bryggan som ägs av Thomas Nordström ville arrendera ett vattenområde vid Barckens udde i Ekenäs i 30 år och anhöll om arrenderätt av staden.

Företaget vill bygga en småbåtshamn med bryggplatser för stora och små båtar vid Barckens udde. Staden erbjöds en helhetslösning i fråga om byggande, uthyrning och underhåll.

Tekniska nämnden beslöt i tisdags att anteckna anhållan för kännedom, men inte gå vidare med den. Ordförande Werner Orre konstaterar att det var ett fint initiativ men i praktiken omöjligt:

– Det finns existerande muddringslov och planering för området. Vi hade varit tvungna att göra nya planer med risk för besvär för att kunna gå in för den här lösningen. Och dessutom, om man ändrar planer och de godkänns så måste det ju ges på entreprenad.

Alla företagare bör alltså ha samma chans att ge en offert.