Bromarv skola är mer än ett utrymme

Bild: VN-ARKIV

Beslutsfattarna i Raseborg skall inom den närmaste tiden ta ställning till en servicenätutredning som konsultbolaget Tilakonsultit har gjort.

Då jag gjort ett rätt stort antal rapporter i mina dagar och ränderna går aldrig ut – så jag läste igenom den. Rapporten hittas tyvärr inte genom att söka på Raseborg stads hemsida (förstoringsglaset) men finns som bilaga till stadsstyrelsens protokoll 23.9.2019 § 322.

Rapporten är välgjord och visuellt lättläst. Tilakonsultit har gjort ett bra arbete. Uppdraget var: "uppgörande av en servicenätutredning som grundar sig på en utrymmesgranskning " Resultatet presenteras som så kallade swot-analyser (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) och kartor var utrymmenas geografiska placering framgår. Utrymmenas betydelse för det omkringliggande samhället behandlas däremot inte alls och intressant är att termer som avstånd och skärgård inte alls nämns i utredningen. Den koncentrerar sig i enlighet med uppdraget på utrymmena.

För skolornas del föreslås lärcenter i Ekenäs och Karis samt allaktivitetshus i Pojo, Tenala och Svartå.

"Bromarv lågstadium försvinner och daghemmets barn flyttas till Tenalas nya allaktivitetshus." Det konstateras också att "utnyttjande av biblioteksbussen är förnuftigt i Bromarv" vilket i klartext torde innebära att filialbiblioteket föreslås slopat. Kostnadsbesparingar förväntas tydligen i huvudsak uppnås från och med år 2026.

Bromarv skola och daghem är mycket mera än ett utrymme. Baserat endast på utrymmen och dess användning kan jag bra förstå slutsatsen. Men skolan, daghemmet och filialbiblioteket är ju mycket mer än bara utrymmet.

Om skolan och daghemmet dras in är skadan betydligt större än den att tjugotvå till tjugotre elever får pendla till Tenala. Det är givetvis redan i sig svårt – med tanke på geografin – det är fråga om minst 18 kilometer, från kyrkbyn, två gånger per dag, vägen är krokig och hjortarnas och älgarnas antal stort.

Men om Raseborg går in för Tilakonsultits förslag i sin synnerligen attraktiva skärgårdsdel så riskerar man samtidigt att Bromarv som ort och turistattraktion för hela Raseborg riskerar att dö.

Saken är nämligen den att den mamma/pappa – tror jag inte finns – som inte flyttar (ifall du kan) om alternativet är att ditt sex till tolvåriga barn två gånger per dag – i ur och skur – måste resa minst 18 kilometer på en rätt så farlig väg. Redan nu har planerna förorsakat oro hos en nyinflyttad familj med fyra barn under tolv år – våga eller inte våga bygga på orten.

Och om barnfamiljerna flyttar är risken uppenbar att den jättefint fungerande lanthandeln stänger och servicen som den nya hamnen (vilken staden satsat så stort på) försvinner.

Butiken är i byn en av de största arbetsgivarna och i motsats till många andra arbetsgivare sysselsätter den närmast unga kvinnor. Butiken har fem–sex heltidsanställda och på sommaren nästan dubbelt så många anställda. De heltidsanställda har sammanlagt nio barn (under tolv år) av vilka hela sex för närvarande går i Bromarv skola. Skulle även dessa familjer flytta så finns det inte en chans att vare sig butiken, skolan eller hamnservicen med den ökande båtturismen består.

En indragning av skolan är kanske en småsak om man snävt betraktar Raseborgs servicenät. På en ort som Bromarv går det betydligt djupare med en stor kringverkan på hela omgivningen.

Jag hoppas verkligen att beslutsfattarna i Raseborg inte fattar ett utrymmesbeslut utan att till exempel med en swot-analys går in på Bromarvs styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Förverkligar man förslaget rakt av är risken stor att skärgårdsstaden Raseborg förstör en av sina viktigare skärgårdsdelar. Staden behöver vid sidan av de planerade fem knutpunkterna – redan på grund av avståndet – en satellit i Bromarv.

Christel von Martens