Bromarv skärgårdshamn tar form

Håller måttet. Den nya kajen på 140 meter blir en gedigen stålförankrad konstruktion i betong. Ännu väntar några avsnitt på att gjutas. Mårten Johansson är anställd som projektledare. Bild: Lina Enlund

Största delen av dem som besökt Bromarv skärgårdshamn fram tills nu har kommit landvägen. Redan i sommar kommer det att finnas allt större skäl att ta båten till byn. Men bilisterna har inte glömts bort för det.

Bromarv byaråd har ett vältilltaget kontor där banken tidigare huserade. Vid skrivbordet sitter Tove Wikström som byarådet anställt som projekt- och ekonomikoordinator. Hon har fullt upp med att boka båtplatser vid skärgårdshamnens nya bryggor.

Förut fanns bara 18 båtplatser för uthyrning i skärgårdshamnen. Snart ska sammanlagt 105 meter pontonbrygga installeras, både för långtidsuthyrning och för gästande båtar. På en vecka var 45 båtplatser bokade. De knappa tio platser som finns kvar är för lite större båtar.

– Efterfrågan överraskade oss. Men det visar att det finns ett behov, säger Henrik Huldin som är byarådets ordförande.

Kundunderlaget är blandat. Både Bromarvbor och fritidsboende har bokat båtplats åt sig.

– Förhållandet är ungefär 60/40, säger Wikström.

Bryggorna ska vara monterade den 15 juni. Hamnens gamla brygga doneras till Bromarf FBK och flyttas till stranden nedanför butiken och gamla hälsogården på andra sidan byn och medför på det sättet efterlängtade båtplatser även på byns östra strand.

Tajt tidtabell

– Många undrar om det ska bli färdigt till den 15 juni. Tidtabellen är en stor utmaning men vi har en detaljerad körordning, säger Huldin.

Han medger att vädret har ställt till med problem.

– Det var högt vatten på hösten och kyligt på våren vilket har försenat gjutandet av kajen. Nu är tre av åtta avsnitt gjutna och senast till midsommarveckan ska det vara klart.

Kajbygget och den nya parkeringen är den mest omfattande delen av projektet. Utöver det ska sex försäljningsbodar renoveras och elektrifieras, kaféet ska förstoras och förses med en delvis täckt terrass. Även en bränslemack ska installeras i M-Skafferi Etts regi. De nuvarande bränslepumparna uppe vid butiken avlägsnas.

– Alla försäljningsbodar är bokade. Nu säljs torgplatserna. Sommartorget kommer att arrangeras vid bankhuset i väntan på att hamnen blir klar. Torget arrangeras första gången på lördag, säger Huldin.

Det kommer cirka 70 nya parkeringsplatser varav en del tjänar som parkeringsplats för badstrandens besökare.

Båtrampen flyttas från det nuvarande stället mitt i hamnen till den nya kajens södra ända.

I planen finns en reservering för yrkesfiskarnas gemensamma fiskhanteringsbod. Det enda som fattas är ett investeringsbeslut. Man har också reserverat lite pengar för aktiviteter för barn.

Lång process

Staden och byarådet började tillsammans med Destia planera en ny hamn redan för cirka fem år sedan. Projektet stod ändå stilla till fram till 2016 då man dammade av de gamla planerna. Mårten Johansson anställdes som projektledare i mars 2016.

– De största behoven var att få fler parkeringsplatser i byn och en bättre hamn med fler båtplatser, säger Johansson.

Man gjorde upp en tidtabell och en budget för projektet som man kallade "Alla bitar på plats". Pomoväst var med och finansierade detta med så kallade Leader-medel.

– Bland ägarna till mark- och vattenområdena fanns förutom staden, församlingen och 26 privata ägare. Eftersom man måste äga de vattenområden man söker vattenlov för var vi tvungna att förhandla om vissa ägarbyten, säger Johansson.

När ägarförhållandena var åtgärdade började lovruljangsen. Man behövde ett vattenlov för muddringen, ett undantagslov för hamnen, ett åtgärdslov för kajen och bryggorna, ett åtgärdstillstånd för bränslestationen och ett bygglov för tillbyggnaden av kaféet.

– Bara dessa handlingar utgör långt över 100 sidor papper. Till all lycka har alla berörda tyckt att det här är ett bra projekt, säger Johansson.

Flit och flyt i finansieringen

Efter loven var det dags att se på finansieringen. Till en början var det tal om en budget på en miljon euro. Men vissa saker blev mer omfattande än planerat. Exempelvis visade sig muddringsbehovet vara 5 500 kubikmeter och inte 1 000. Djupet vid kajen blir 2,6 meter vilket var en förutsättning för att Trafikverket ska uppdatera farledsmarkeringen.

Nu är projektets budget uppe i 1,3 miljoner euro exklusive moms.

– Att staden kom med i finansieringen med 50 procent var en förutsättning. Att pontonbryggorna finansieras via ett Central Baltic Interreg-projekt var både en arbetsseger och en lottovinst.

Bromarv skärgårdshamn kom med som den sista av 21 hamnar i projektet som ger byarådet 200 000 euro för finansieringen av bryggorna, tömningsstationen för septiktankar samt förbättrade toalett- och duschmöjligheter.

– Trots att vi var den sista hamnen som antogs till projektet är vi den första hamnen som levererar.

Leader-finansieringen uppgår till 180 000 euro och täcker kostnaderna för muddringsarbetena och den nya kajen.

Övriga finansiärer är Sparbanksstiftelsen i Bromarf och Sophie von Julins stiftelse. Gårdarna Kägra, Kivitok, Könick och Rilax finansierar kajens brädfodring och många privatpersoner bidrar med maskiner och en hel massa talkotimmar.

– Den frivilliga insatsen är avgörande om vi ska bli klara i tid. Vi tar gärna emot fler hjälpande händer, säger Johansson.

Ny företagare

Fyra personer visade intresse för att åta sig hamnverksamheten. Två av dem var från Bromarv och två utifrån. Valet föll på den i Kyrkslätt bosatta Kariskillen Björn Wadenström.

– Vi sökte en hamnkapten, torgvärd, kaféföreståndare och aktivitetsproducent. Björn vann tack vare sin breda affärsidé, säger Huldin.

Just nu är det mycket pappersarbete men i sinom tid blir det dags för Wadenström att inreda och möblera kaféet. Det förstorade kaféet kommer att ha omkring 100 kundplatser av vilka ungefär en tredjedel är under tak.

– Där kommer att finnas salt, sött, kallt och varmt i matväg – lite allt möjligt. Därför är det lite fel att tala om kafé men det är inte heller en restaurang, någon trerättersmiddag får man inte. Det är någonting där mitt emellan.

Här kan Wadenström räkna med bra stöd från sin bror Ulf Wadenström som driver Restaurang KW i Karis.

– Jag har inte erfarenhet av att vara företagare själv men jag har ett bra team bakom mig.

Wadenström ska också fräscha upp inkvarteringsloften, höja standarden på dem lite.

En viktig del av Wadenströms koncept är uthyrning av utrustning för olika aktiviteter. Utbudet kommer att bestå av bland annat kanoter, kajaker, SUP-bräden och cyklar.

– Det är viktigt att det finns någonting att göra när du kommer hit.

Wadenströms huvudsakliga yrke har de senaste 25 åren varit brandman. Under den tiden har han även utfört några uppdrag som lägertekniker på katastrofområden utomlands. Han har också arbetat tre vintrar som guide hos Lapland Safaris uppe i norr.

– Äventyrsbanor och paddling är min specialitet. Jag har jobbat med krävande kunder och med internationella kunder. Jag har ett nätverk att utnyttja om jag vill försöka få utländska turister hit.

För att kunna fortsätta tillbringa vintrarna i Lappland hade han beslutat att säga upp sig från räddningsverket redan tidigare men detta gjorde att han vågade göra slag i saken.

– Tack vare att mitt jobb i Lappland också är säsongsbetonad är det här en bra kombination.

Hamnverksamheten kommer att sysselsätta två till sex personer i sommar beroende på tidpunkten.

Byarådet är medvetet om att valet av entreprenör väckt känslor i Bromarv.

– Processen fick ta tid. Vi förde diskussioner med alla. Det som var avgörande var affärsidén och hur mycket företagaren var beredd att satsa själv. Valet gjordes så objektivt som möjligt, helt enligt de kriterier som vi hade ställt upp på förhand. Det var inte byarådet som tog beslutet utan styrgruppen för hamnprojektet som består av representanter för byarådet, bybutiken, fiskargillet och företagarna. Och beslutet var enhälligt, säger Henrik Huldin.

– Vi har stora förväntningar och ett stort ansvar. Vi måste leverera det vi lovat. Det handlade inte om ett bara om att driva ett kafé utan om att driva en gästhamn med upplevelser. Meningen är att satsningen ska locka turister och besökare som också tar till sig av den övriga servicen i byn, säger Mårten Johansson.

Hamnen får en ny kaj på 140 meter. En ny sjösättningsramp byggs i kajens södra ända.

Hamnbassängen muddras till ett djup på 2,6 meter.

Bränslestationen flyttas från butiken ner till hamnen där den tjänar både bil- och båtburna.

Torgområdet beläggs med betongplattor och blir mer hygieniskt med tanke på torgverksamheten.

Två nya pontonbryggor anläggs och ger ett sjuttiotal båtplatser.

Den gamla pontonbryggan flyttas till östra sidan av byn.

En parkeringsplats för cirka 70 bilar byggs söder om hamnen.

Torgbodarna och inkvarteringsloften renoveras.

Kaféet förnyas och förstoras.