Bromarv skärgårdshamn förnyas – arbetet inleds

Bild: Lina Enlund

Arbetet för förnyelsen av skärgårdshamnen i Bromarv kyrkby inleds nu och förväntas vara klart försommaren nästa år.

Markägaren Raseborgs stad fungerar som byggherre och arbetet utförs av företaget K. Jousmaa. Under hösten muddras hamnbassängen och en ny stålspontkaj byggs längs hela området.

De första investeringarna i hamnen finansieras med budgetmedel beviljade av Raseborgs stad, EU-medel via Pomoväst och en betydande lokal finansiering som i huvudsak bygger på understöd av Sparbanksstiftelsen i Bromarf.

Ingen hamnverksamhet under året

Bromarv Byaråd, som hyr skärgårdshamnens mark- och vattenområde av staden, meddelar att all verksamhet på hamnområdet kommer att upphöra under byggnadstiden.

Sista torgdagen i hamnen är lördagen den 2 september. Därefter flyttas torgförsäljningen till parkeringsplatsen invid den lokala banken.

Samtidigt upphör kaféverksamheten och skärgårdskontoret och tvättstugan stänger. Vattendistributionen till allmänheten upphör också. Hamnen stänger och båtrampen får heller inte användas. Under byggnadstiden kommer den lokala lanthandeln att se till att man får vatten i kyrkbyn.

– Upptagning och sjösättningar av båtar kan säkert göras vid privata bryggor eller vid båtrampen i Skata, säger byarådets ordförande Henrik Huldin.

– Vi måste därtill montera ner de försäljningsbodar som ligger närmast stranden. Hamnområdet förvandlas till ett arbetsområde dit utomstående inte äger tillträde. Eko- och sopstationen flyttas till sin nya plats den här månaden, fortsätter Huldin.

Tillbaka på nytt försommaren 2018

Enligt planerna fortsätter arbetet under våren 2018, då bland annat en parkeringsplats för 75 bilar byggs. Torget får ny beläggning och hamnfaciliteterna förbättras.

– Det är ett för våra förhållanden relativt stort projekt, som säkert kommer att medföra vissa olägenheter och förändringar, säger Huldin.

Hamnområdet öppnas igen försommaren 2018.

– Om vi lyckas få alla bitar på plats kan vi ha en ny pontonbrygga i hamnen före högsäsongen nästa sommar, säger Huldin

Därefter kan man successivt bygga ut nya serviceformer för att öka hamnens kapacitet och attraktion.

– Vi hoppas givetvis att planerna på en bränslestation i hamnen förverkligas så snart som möjligt. Den är väsentlig komponent i hela hamnkonceptet, säger Henrik Huldin.