Bromarv skärgårdshamn får 176 000 euro i EU-pengar

Nu när finansiering har beviljats, börjar omgående arbetet med att utarbeta de handlingar som behövs för upphandlingen av pontonbryggorna, som står överst på investeringslistan. Bild: Arkiv/Lina Enlund

En viktig pusselbit för finansieringen av moderniseringen av skärgårdshamnen i Bromarv föll på plats i torsdags då Interreg Central Baltic meddelade att projektet SEASTOP har godkänts.

Totalt medverkar sammanlagt 21 hamnar i Projektet SEASTOP – modern ports in historic waters, varav 13 i Stockholms skärgård, 6 på Åland och två i Fastlandsfinland. Projektägare, så kallad leadpartner, är Värmdö kommun i Sverige. Hamnarna har en gemensam historia som bland annat relaterar till viktiga handelsleder och postrutter. Den totala projektbudgeten uppgår till cirka 4,2 miljoner euro. Bromarvs andel är cirka 235 000 euro, vilket med en stödprocent på 75 ger cirka 176 000 euro i reda pengar. Projektet är treårigt.

Central Baltic är ett gränsöverskridande samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Ett av programmets syften är att höja servicenivån i existerande småhamnar och bidra till regional mobilitet och turistutveckling.

Bryggor, toaletter och rör

Med beslutet säkerställs finansieringen av hamnens nya pontonbryggor, flere toaletter och utrustning för tömning av båtarnas septiktankar med mera.

– Projektet är i första hand ett investeringsprojekt, men det kommer också att ge oss möjligheter att marknadsföra Bromarv och hamnen och samtidigt kan vi lära oss av andra medverkande hamnar. I mars deltar vi i mässan Allt för sjön i Stockholm tillsammans med de övriga hamnarna, säger Henrik Huldin från Bromarv byaråd.

Mer läsning