Bromarv får motionspark

Bromarv kan få en motionspark som binder samman den nyligen upprustade gästhamnen med badstranden vid Furutorp. Folkhälsan i Bromarv har lovat stå för anskaffning och installation. Staden koordinerar och övervakar. Bild: VN-arkiv/Patrik Lindström

Tekniska nämnden i Raseborg tog på sitt möte i går ställning till en motionspark i Bromarv kyrkby.

Folkhälsan i Bromarv har tagit initiativ till en motionspark vid Furutorps badstrand i Bromarv. Motionsparken skulle ha motionsredskap för olika åldrar, bland annat en klätterställning.

Tanken är att man skulle binda samman den nyligen upprustade gästhamnen och den intilliggande badstranden med hjälp av motionsparken.

Tekniska nämnden tog på sitt möte i går kväll ställning till motionsparken och beslöt att stadens tekniska enhet koordinerar projektet såframt att Folkhälsan i Bromarv finansierar investeringen i sin helhet, såväl anskaffnings- som installationskostnader. De här kostnaderna uppgår enligt offert från Puuha group till 29 000 euro.

– Nämnden är verkligt glad över Folkhälsans initiativ, säger ordförande Werner Orre, SFP.

Mer läsning