Bröllop till ljudet av gevärsskott – vardag för hundra år sedan

Lugn. Kerstin i sitt rum på Skatuddsgatan 3 i Helsingfors 1906. Familjen hann bo på många olika ställen. Bilden ingår i boken. Bild:

Kerstin Eklundhs memoarer som sonsonen Riko Eklundh gett ut är fängslande läsning och ger en välkommen inblick i vardagen för ett sekel sedan.

"Nog så lärorikt var kamratskapet med våra klassflickor, som representerade Svenskfinlands olika bygder. Bilden av Ekenäs 'anno dazumal' skulle ej vara fullständig utan 'snöhinderdagarna', då ingen ku...