Brokig biskop i Borgå stift

Bild: Ksf Media-arkiv

Biskopen ska leda prästerna i deras arbete. Men hen ska också delta aktivt i samhällsdebatten. Det gynnar kyrkan.

Då Björn Vikström i höst avslutar sitt värv som biskop i Borgå stift har han tio år fullt på posten. Då han tillträdde aviserade han att han skulle sitta så länge. Han styr nu in på den akademiska ban...