Brobygget vid Karis järnväg är i gång

Brobygge. Jussi Tukeva är arbetsledare på järnvägsbron i Karis. Arbetet planeras vara färdigt i augusti 2019. Bild: Mette Bergh

Järnvägsbron i Karis byggs om och rivningsarbetet har börjat den här veckan. Arbetet kommer att påverka all trafik, men tillfälliga lösningar kommer att göras för fotgängare och cyklister som ska över järnvägen.

Ombyggnaden av järnvägsbron i Karis har inletts, bron är avstängd för bilister från och med måndag 4 juni. Nu rivs den gamla bron och sedan byggs en helt ny bro över järnvägen. Den nya bron planeras vara klar nästa sommar.

– I samband med brobygget kommer även tunneln under spåren att byggas om så att den går under även spåren närmast stationsbyggnaden, säger Jussi Tukeva, byggchef för brobygget.

Bron kommer att byggas om så att det blir ett resecentrum vid stationen där bussarna lätt ska kunna stanna och en större cykelparkering planeras. Bron är stängd för bilister i ungefär ett år, men fotgängare och cyklister kommer under hela bygget att kunna ta sig över på samma ställe.

– Vi bygger en träbro för fotgängare och cyklister bredvid den nuvarande bron, och för bilisterna är det inte lång väg till vägarna som går under spåren, säger Tukeva.

Den tillfälliga gångbron i trä blir klar senast till skolstarten så under sommaren kommer man inte att kunna ta sig över järnvägen. Karisbon Mats Mannström är inte ändå speciellt oroad över att brobygget kommer att försvåra vardagen.

– Så länge man kan gå över bron kommer det inte att vara ett stort problem, men man måste vänja sig vid att köra runt med bil, säger Mannström.

Han promenerar gärna så länge det är fint väder och är positivt inställd till bygget.

– Bron behöver renoveras så det är bra att det görs nu, säger Mannström.

Biltrafiken kommer enligt Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl att påverkas en hel del av bygget i ungefär ett år.

– Biltrafiken kommer att gå via Kanaltorget och även tågresenärerna kommer att påverkas av bygget, säger Gröndahl.

Tågen kommer ändå att gå som normalt enligt Gröndahl, med undantag för avbrott ibland då bygget måste flyttas ner på spåren. Lättast tar man sig till tåget från stationens sida.

– För att underlätta för dem som rör sig i området försöker vi informera så mycket som möjligt på Karis resecentrums Facebooksida, säger Gröndahl.

Mer läsning