Brobygget kring 1918 inte klart

Inte färdiga. Sture Lindholm och Matias Kaihovirta säger att det ännu finns mycket kvar att bearbeta kring händelserna 1918. Bild: Lina Enlund

Matias Kaihovirta och Sture Lindholm säger att debatten om inbördeskriget varit sansad, men att den ändå baserar sig på en gammal tudelning.

När forskaren Matias Kaihovirta intervjuades i VN i januari hoppades han att diskussionen om inbördeskriget blir både mångsidig och balanserad.Efter snart ett år med seminarier, utställningar, nya böc...