Brobyggarna kom av sig

Borde fullmäktige ändå ha fått säga sitt om plankorsningen i Hangö norra?

Det fanns argument både för och emot när Hangö stadsstyrelse för en vecka sedan diskuterade plankorsningen i Hangö norra. På bordet låg ett förslag att föreslå för fullmäktige att man bygger en bro öv...