Brigadområdet i Ekenäs får kilometerlångt nytt nätstängsel

Just nu avverkas stora mängder träd i de östra delarna av brigadområdet i Dragsvik. Anledningen är att Nylands brigad ska inhägnas med stängsel. Bild: Lina Enlund

Den observanta har säkert lagt märke till att det avverkas stora mängder träd i de östra delarna av brigadområdet i Dragsvik. Anledningen är att Nylands brigad ska inhägnas.

Tre och en halv kilometer nätstängsel, med taggtråd överst, ska markera Försvarsmaktens område så att obehöriga inte kan vistas på garnisonsområdet i Dragsvik i Ekenäs.– Det är fastighetsägaren Senats...