Brigaden premierade på svenska dagen

Vid Nylands brigad premierades ett antal personer traditionsenligt på svenska dagen i söndags.

Kock Irene Kanninen, på Restaurang Creutz premierades med Siikajokikors med svärd.

Kaptenlöjtnant Mats Nybo, löjtnant Samuli Hyttinen, sergeant Samu Väyrynen, förrådsförvaltare Monica Sjöberg, socialkurator Jonas Streng, vägmästare Nicklas Gustavsson, utvecklingschef Kristian Hamström, medarbetare Tina Himberg premierades med Siikajokikors med diplom, kaptenlöjtnant Juha Laukka, arkivsekreterare Marianne Halén, arkivsekreterare Tanja Himmelroos, anskaffningssekreterare Mikaela Fellman, kaptenlöjtnant Christoffer Blomqvist, översergeant Mikael Hulten, översergeant Nicolas Kukko, löjtnant Konsta Hirvonen, översergeant Patrik Paasikivi, kaptenlöjtnant Juha Mattila, montör Roni Saarinen, remiärlöjtnant Kjell Ekbom, montör Krister Högström och montör Juhani Salmi premieras med personligt stipendium.

Löjtnant Valtteri Valjanen premierades som årets utbildare, med vandringspriset Maskinpistolen och ett personligt stipendium.

Traditionskullens artillerimuseum, Dragsviks artillerister stöddes med ett stipendium av Nylands brigad.

Dragsvik Traditionsmusikkår fick ett stipendium av brigaden för utvecklande av traditionsmusikkåren.

Aspirant Daniel Ebeling, vid Stabs-och signalkompaniet, aspirant Aleksi Matias Airikkala, vid 1. Kustjägarkompaniet, aspirant Henri Mustakallio, vid 1.Kustjägarkompaniet, aspirant Niels Främling vid Underofficersskolan, aspirant Ekku Henrik Salmensaari vid Granatkastarkompaniet, aspirant Joar Anders Jernström vid Granatkastarkompaniet, aspirant Tobias Alexander Palmgren, vid Stabs-och signalkompaniet och aspirant Georg Ville Wallgren vid 2. Kustjägarkompaniet premierades med ett personligt stipendium för berömliga vitsord från Reservofficersskolan i Fredrikshamn kurs 248.