Brigaden erbjuds utrymmen i Hagahemmet – och på Ekåsenområdet

Nylands brigad får hyra 2 000 kvadratmeter i gamla Hagahemmet om brigaden önskar. Bild: Johanna Lemström

Tekniska nämnden i Raseborg har beslutat att Nylands brigad får hyra 2 000 kvadratmeter av Hagahemmet i Ekenäs. Det finns ett alternativ på cirka 400 kvadratmeter på Ekåsenområdet.

Byggnaden som Hagahemmet tidigare verkade i kan hyras ut – till Nylands brigad, om brigaden kommer fram till att man vill hyra utrymmen just där.Det handlar om 2 000 kvadratmeter som brigaden får hyra...