Brexit: hur man inte ska ordna en folkomröstning

Det mest tragiska i brexit är att det nu finns ett starkare stöd för EU i Storbritannien än vad det fanns för brexit i folkomröstningen.

Brexit har varit en guldgruva för oss statsvetare som undervisar om folkomröstningar, eftersom den är ett exempel på hur detta politiska instrument inte ska användas. Historien började 2013 när dåvara...