Bravo, Raseborg!

I VN (4.5) berättas i en notis med rubriken "Gräsmattor ska bli blommande ängsmarker" att Raseborg för att gynna den biologiska mångfalden bland annat satsar på att utveckla ängar och ser över sin gräsklippningsstrategi.

Bravo, Raseborg!

Åsa Westerlund Ekenäs