Brankis behöver eldsjälar

Bild: VN-ARKIV

Hangöborna vill ha kvar sitt Brankis. Nu behövs öppet sinne, politisk vilja och samarbete för att få huset på fötter.

Föreningen Svenska gården Brankis, som äger och driver Brankishuset i centrum av Hangö, har ekonomiska problem. Det är framför allt ett renoveringslån på över 100 000 euro som tynger. För föreningarna i Hangö är Brankis livsviktigt. Det är här man håller sina möten. Huset hyrs också ut för olika evenemang såsom dans, teaterträffar, bröllop, födelsedagskalas.

Tidigare i höstas slog föreningens styrelse larm om att verksamheten är hotad från och med årsskiftet på grund av den dåliga ekonomin.

Förra veckan deltog cirka 100 Hangöbor i en diskussionskväll om Brankis framtid. Mötet var enigt om att Brankis behövs. Cirka tio frivilliga anmälde sig till en arbetsgrupp som ska fundera på framtiden.

Mötet var ense om att det behövs en bredare verksamhet, över språkgränsen.

Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung och regionombudsman Matts Blomqvist besökte Hangö i fredags för att bekanta sig med Brankis. De kom med ett förslag som används på andra ställen i Svenskfinland. Förslaget går ut på att staden köper ett antal kvällar per år och sedan kan föreningarna hyra kvällarna billigare. På så sätt får man upp användningsgraden för huset.

Stadsdirektör Denis Strandell tänder ändå inte på idén, även om staden är positivt inställd till att Brankis ska finnas i framtiden. Strandell hoppas att arbetsgruppen ska komma med alternativa lösningar.

I grannstaden Raseborg finns två kulturhus. Tryckeriteatern, "Tryckis", i Karis har drygt 20 år på nacken. Den är ett samarbetsprojekt mellan Västnyländska Ungdomsringen och Västra Nylands folkhögskola. Tryckis har på årsnivå drygt 70 föreställningar som är öppna för allmänheten. Teatern har den klara fördelen att både ungdomsringen och VNF har egna produktioner som sätts upp på teatern.

Kulturhuset Karelia i Ekenäs firade nyligen 10-årsjubileum. Verksamheten drivs av en förening. Precis som på Tryckis har man under åren haft flera egna produktioner, förutom andra evenemang.

Både Tryckis och Karelia är beroende av bidrag från utomstående för att få verksamheten att gå runt. Raseborg har insett vikten av att kunna erbjuda raseborgarna högklassiga kulturupplevelser på hemmaplan. Genom fleråriga avtal stöder man verksamheten ekonomiskt, Tryckeriteatern får 10 000 euro per år och Kulturhuset Karelia 18 000 euro.

Det var år 2014 som staden gick in för fleråriga bidrag för att stödja kulturhusen och på det sättet garantera en grund för långsiktig verksamhet. Att staden ger bidrag visar också att den tror på verksamheten och det gör det lättare då huvudmännen söker bidrag från andra håll.

Hangö har redan flera högklassiga kulturevenemang såsom teaterträffen, filmfestivalen och fotofestivalen. Ett kulturhus skulle ytterligare bredda verksamheten och bidra till att locka besökare året runt till Hangö.

Att driva ett kulturhus är inte enkelt, det visar erfarenheterna från grannstaden. Men det är värt mödan. Kultur är berikande på många plan och även Hangöborna borde få uppleva det på hemmaplan.

Det behövs frivilliga eldsjälar som vill jobba för att bredda verksamheten på Brankis. Att ha någon form av egen verksamhet är alltid positivt för det ger en viss bulk.

Nu har politikerna möjlighet att visa om det finns vilja att stödja Brankis. Nästa års budget behandlas på fullmäktigemötet i december.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland