Bra start för frontmuseet

Helhet. Bunkern Irma kompletterar Hangö Frontmuseums utställning. Bild: Christoffer Holm

Bunkern Irma är öppen hela sommaren och besökarna har hittat till museet.

Nyöppnade Hangö frontmuseum i Lappvik har inlett sommaren med belåtenhet. Redan förra veckan kunde man räkna in runt 2 600 besökare under den första dryga månaden sedan öppningen.

Enligt verksamhetsledare Martina Lindberg har mottagandet överlag varit positivt, trots att museet ännu ska utveckla ett flertal saker.

Den nya basutställningen har fått mycket beröm för att den är tydlig, informativ och stilig. Även den uppdaterade krigsstigen utanför museet har varit omtyckt.

Museet satsar nu mera omfattande på Facebook än tidigare och hoppas på flera besökare under juli och augusti. Hangö frontmuseum håller öppet dagligen till 3 september. Efter det är museet öppet på veckosluten fram till 17 december.

Irma öppen på veckosluten

Från och med början av juli håller Hangö frontmuseum också bunkern Irma i Harparskog öppen för allmänheten. Den krigstida bunkern som nyligen restaurerats med frivilligkrafter ligger vid den finländska försvarslinjen Harparskoglinjen, cirka fem kilometer från Hangö frontmuseum.

Bunkern Irma ingår som en extra sevärdhet i det upplevelsecentrum nyöppnade Hangö frontmuseum erbjuder.

Bunkern har autentisk inredning och ger en god inblick i hur livet vid fronten tedde sig under kriget. På sin tid rymde den hela sexton soldater. Bunkern är också försedd med en 45 millimeters pansarvärnskanon samt ett maskingevär.

Bunkern är i nuläget öppen lördag och söndag klockan 12-16 fram till 3 september. Inträdet är tio euro per person, men fem euro för pensionärer och studerande. Barn under 16 år har fritt inträde. Bunkern kan också öppnas enligt överenskommelse för grupper.