Bra sommar även på Ormnäs

Bra sommar. På Ormnäs camping i Ekenäs har man haft minst lika många gäster som i fjol. Bild: Christoffer Holm

Både i Hangö och i Ekenäs har campinggästerna i år strömmat till ungefär som i fjol. Båda campingarna har renoveringsplaner.

På Ormnäs camping i Ekenäs började sommaren bra och verkar till och med bli bättre än i fjol.

– Vi har lite över 20 000 övernattningsdygn per år. Så verkar det bli också i år, eller litet bättre, säger Niklas Björkqvist som driver campingen med sin bror Jan-Olof.

Precis som i Hangö har andra hälften av juli varit rekordartad.

– Veckosluten brukar alltid vara populära men nu har vi haft fullt även i veckan. Så här packat kommer jag inte ihåg att det någonsin skulle ha varit, säger Niklas.

Såsom man även konstaterat på Camping Silversand i Hangö tror Björkqvist att det mera förmånliga övernattandet på campingar lockar då människor sparar men ändå vill resa.

Renovering väntar

Trots de goda tiderna, och att kunderna ger positiv feedback, vill man även på Ormnäs förbättra standarden. I vinter hoppas man börja renovera en stor del av stugorna på campingen.

– Det är följande förbättring. Endera bygger vi nya eller totalrenoverar. Renoveringar av stugor och andra utrymmen kommer ofta med ett par års mellanrum, säger Jan-Olof.

Utöver det vill man gärna förlänga säsongen.

– Vi har satsat på fisketurism och bygger en ny fiskrensningsplats. Dessutom har vi fixat upp stranden, säger Jan-Olof.

Det ger kunder även på våren och hösten.

– Det är välkommet, säger Niklas.

Utrymmet begränsar

I övrigt begränsar tyvärr campingens storlek utvecklingsmöjligheterna, men samtidigt gynnas Ormnäs av närheten till Ekenäs centrum.

– Några mindre aktiviteter som biljardbord har vi planerat men tyvärr får vi inte plats för några större, säger Niklas.

Till ytan är Ormnäs nämligen tre gånger mindre än Silversand i Hangö, som å sin sida satsar mycket på aktiviteter men också ligger mera fjärran från centrum.

16

stugor väntar på renovering vid Ormnäs camping.

Mer läsning