Bottennapp för tågen

Vinter och VR är en dålig kombination. Knappt vart fjärde fjärrtåg är i tid.

Januari var den dystraste månaden på många år för VR då det gäller tågens punktlighet. Endast 58,4 procent av personfjärrtågen var i tid och då tillåts en fem minuters försening.Februari har inte hell...