Bostäder i normal prisklass är det som behövs i Ekenäs

Jag följer, såsom de flesta i Ekenäs, med debatten om sjövillorna.

I VN (29.10) framfördes som vanligt synpunkter mot, men det var rubriken "Ska Ekenäs vara ett utfärdsmål för välbeställda huvudstadsbor" som väckte mitt intresse.

Att utveckla Ekenäs är naturligtvis något man ska sträva till. Om man då fokuserar på Gamla stan, som knappast kan tillföra staden inkomster på annat sätt än via turismen, vore det dumt att förstöra den unika miljön. De högljudda välbeställda huvudstadsborna är de som i många fall har stoppat förfallet och räddat många hus som varit i erbarmligt skick. Att förringa den insatsen är inte genomtänkt. Det är naturligtvis synd att så många av dessa inte är skrivna här, men man kan ju önska att detta ändras i framtiden. Utan denna stadsdel skulle Ekenäs inte vara så lockande som i dag.

Att uppföra sjövillor ger arbetstillfällen och skatteintäkter till staden, det är sant. Men när de väl är byggda, vad är fördelen med dem då? Vem säger att de som bosätter sig i villorna inte är skrivna i till exempel Helsingfors? Jag kan tänka mig att prislappen på husen blir så hög att det än en gång är bara välbeställda huvudstadsbor som har råd att köpa dem.

Det är inte sommargäster staden behöver. Här står butikslokal efter butikslokal tom, i väntan på nya företagare och framför allt, kunder. Några lyxvillor räddar knappast den delen. Vi måste sträva efter att Ekenäs lockar året runt. Centrum, med sin fina gågata och torget, kunde bli betydligt mera marknadsfört. Bostäder i normal prisklass, som skulle locka barnfamiljer, är det som behövs.

Nina Krogius företagare, Ekenäs