Bort med flaken!

Grace Qvarnström vill se en ändring med rullflaken i Ekenäs centrum.

I närheten av flera korsningar i Ekenäs centrum står så kallade rullflak. I skymning och mörker utgör de en stor risk för olyckor då de inte är försedda med reflex eller motsvarande för synligheten.

Grace Qvarnström Ekenäs