Bolsjeviker, idrottare och statsförbrytare – alla fick vara med i Västis 1921

Annons från VN 1921. Bild: VN-arkiv

Det är igen dags för en västnyländsk tillbakablick. Här kan du läsa urval ur Västra Nyland 31 maj–11 juni 1921.

Fest. Västra Nylands Nykterhetskrets' vårfest försiggår i morgon vid det härliga Raseborg. Kl. 12 är ombudsmöte, kl. 1 Hoppets Härs demonstration med tal, dialoger, lekar m.m. och kl. 4 föredrag...