Bolagsstämmor delar åsikterna

En tredjedel av disponenterna vill flytta fram bolagsstämmorna till hösten och en tiondel vill hålla distansmöte. Majoriteten anpassar strategin till bolagets behov.

Resultaten framgår av en enkät som disponenternas förbund Isännöintiliitto har gjort bland sina medlemmar.

Det är stor skillnad på hur disponentbyråerna motiverar valet att antingen skjuta fram mötet eller organisera det digitalt. En del fokuserar på om de ärenden som ska behandlas kräver diskussion eller är rutinmässiga. Akuta reparationsbehov påverkar också beslutet, liksom invånarnas möjlighet att delta i ett digitalt möte. Vissa husbolag där det bor många seniorer som inte har tillgång till digital teknik, eller i konfliktfyllda bolag, flyttas mötena lättare framåt.

– Disponenterna känner överlag sina husbolag väl, och kan rekommendera vilken lösning som passar bäst för bolaget i olika lägen. All slags fysiska samlingar i mötesrum måste undvikas i alla husbolag. Det handlar nu om både invånarnas och disponenternas hälsa, säger Mia Koro-Kanerva, vd för Isännöintiliitto.

Enligt lagen måste bolagsstämman hållas inom sex månader från att bokföringsperioden är slut. Ett bolag som måste överskrida tidsgränsen på grund av coronakrisen kommer inte att straffas.

Många av de 367 medlemmar som svarade på enkäten bedömer att mötena kommer att hopa sig till hösten.

Mer läsning