Bokföringsbyrå breddar med juridiska tjänster

Riikka Harkonmäki kommer att erbjuda juridisk expertis på bokföringsbyrån P-E Nyberg i Karis. Bild: Nina Ahtola/Fotofabriken

Även i bokföringsbranschen har man noterat en ökad beställning på juridiska tjänster. För att möta efterfrågan kommer Bokföring P-E Nyberg i Karis att utöver bokföringstjänster erbjuda även juridiska tjänster för företag och privatpersoner.

Det finns en efterfrågan på juridiska tjänster av alla de slag. För privatpersoner tänker jag på bland annat samboavtal, testamenten och bouppteckningar. Också ärenden som handlar om köpebrev och gåvobrev är relevanta. Hos våra företagskunder är de vanligaste ärendena upprättande av olika handlingar och dokument som krävs för grundande av företag och olika ärenden kring generationsväxlingar och tvister, säger företagaren Marcus Nyberg.

Företaget får förstärkning av Riikka Harkonmäki från och med den 11 september. Harkonmäki, jur.mag, har många års erfarenhet inom juridiken. Hon har tidigare varit verksam främst inom bankvärlden men också haft olika slags juridiska uppdrag för både privat- och företagskunder. Under åren har hon samlat på sig ett brett kunnande.

– Jag jobbade ett antal år i början på 2000-talet i Västnyland, så visst känns det som att återvända hem. Om man inte beaktar en halvårsperiod har jag bott i regionen sedan år 2002. Efter att ha jobbat i Helsingforstrakten i 11 år, känns det bra att nu få betjäna privat- och företagskunder från Västnyland, och varför inte också från andra orter, säger Harkonmäki.

Bokföring P-E Nyberg har betjänat kunder sedan år 1988. Under årens lopp har företaget vuxit och kunskapen har kommit att omfatta allt fler branscher. Företaget har åtta heltidsanställda. Nu tar man steget vidare, och står till tjänst med också juridisk hjälp för både privatpersoner och företag.

– Personalen har ett starkt kunnande inom redovisning och därtill hörande saker. Jag är tacksam över att få jobba med och få stöd från ett så professionellt team. Det finns mycket gemensamt med redovisning och juridik, inte minst när det gäller företagande och beskattning, säger Harkonmäki i ett pressmeddelande.