Bokashi-behandling räcker inte

Såsom det står i artikeln "Hästgödsel ger goda gubbar" (VN 23.4) förmultnar inte matresterna i Bokashi-kärlet.

Avfallshanteringsmyndigheten påpekar att efter att matresterna fermenterats delvis i Bokashi-ehållaren bör matavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostor eller sättas i ett kärl för separatinsamling av bioavfall. Det verkar vara en allmän uppfattning att Bokashi-behandlingen i sig räcker.

Vi vill påpeka att matresterna efter Bokashi-behandlingen inte har förvandlats till mylla och de fermenterade matresterna räknas som avfall. Det framförs ofta att man efter behandlingen bör gräva ner och täcka matresterna, men enligt avfallslagen får man inte gräva ner avfall i marken. Tanken att göra ett kretslopp genom att utnyttja sitt matavfall som näring åt de egna odlingarna är god, men enkom Bokashi-behandlingen räcker inte. God mylla för den egna odlingen får man genom att kompostera bioavfallet i en värmeisolerad kompostor som är skyddad för skadedjur.

Linda Wendén avfallshanteringskoordinator, Nylands avfallshanteringsmyndighet