Bok slår hål på seg myt – svenskbygder undslapp inte evakuerade karelare

Stora mängder finländare tvingades söka nytt hem under andra världskriget. Den här bilden pryder bokens omslag. Bild: SA-kuva

Ömsesidigt språkhets förekom då evakuerade karelare omplacerades i svenska trakter. De svenskspråkiga gårdsägarna kom inte lättare undan när marken delades upp.

"Aldrig har skuggan varit så djup som nu" då karelarna "i tusental skola slå sig ned vid dukade bord i den gamla svenska kulturbygden"."Jag skulle rentav hellre flytta till ryssen än till dessa finlan...