Bobäck dög inte som tågstation - nu planeras en tågdepå där i stället

Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

I planerna för Helsingforsregionens lokala tågtrafik ingår två nya depåer. Den ena är planerad till Kyrkslätt.

Tanken på ett tågdepåområde vid Kustbanan har levt redan en tid och det har i något skede kommit som en smärre överraskning också för Kyrkslätt kommun.

Frågan är igen aktuell när Helsingforsregioners kommuner och Helsingfors stad tillsammans med och HRT förhandlar om det så kallade MBT-avtalet. I det kommer man överens om målsättningar som berör bostadsbyggande och trafik.

I utkastet till planen har man märkt två depåområden för närtrafiken i Helsingforsregionen. Det ena i Kyrkslätt och det andra i Kervo bredvid stambanan.

I plankartan är depåområdet placerat i Kyrkslätt nära Bobäck station som inte längre fungerar. Platsen är ännu inte fastslagen.

Depåprojekten finns på listan för projekt som borde inledas före år 2030. Den beräknade kostnaden är tillsammans 50 miljoner euro. På depån står tågen och det utförs servicearbeten. Nu sker all liknande verksamhet i Ilmala i Helsingfors.

Det finns behov av nya tågdepåer i framtiden på grund av att området i Ilmala blir för litet och enligt prognoserna kommer tågtrafiken till och med att öka märkbart.

Konkurrensutsättningen kan innebära nya operatörer förutom VR, såsom Sveriges statsjärnvägar som har meddelat om intresse att sköta Helsingforsregionens närtrafik.

Kommunen har förhandlat om depåfrågan med HRT, Trafikverket och NTM-centralen. I förhandlingarna har kommunen önskat att man inte i det här skedet tar ställning till på vilken stads eller kommuns område depån ligger. Kyrkslätt anser att det räcker med att konstatera att depån ligger vid Kustbanan.

Mer läsning