Bob Karlsson återtog ansökan

Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Ekenäs högstadieskolas rektor Bob Karlsson (bilden) har återtagit sin ansökan till tjänsten som bildningsdirektör i Raseborg.

Bob Karlsson var en av sjutton sökande till tjänsten som bildningsdirektör i Raseborg. Fem av de sökande valdes till intervjuer och tester, däribland Karlsson och Mattlidens skolas rektor Laila Andersson.

På basis av tester och intervjuer förde stadsstyrelsen i måndags fram Andersson som stadens nya bildningsdirektör. Valet skulle förrättas av fullmäktige inkommande måndag.

Redan på tisdagen meddelade Andersson att hon tackar nej eftersom hon också valts till vd och rektor för yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) sa då att styrelsen ska försöka hinna föreslå en annan kandidat inför fullmäktigemötet.

Avböjer en andra intervju

Bob Karlsson säger att han hade kallats till en andra intervjuomgång som skulle ske i morgon fredag.

– Jag har avböjt.

Karlsson har innehaft tjänsten som Raseborgs bildningsdirektör tidigare och tycker de meriterna talar för sig själv, utan en andra intervju.

Möter förståelse

Anders Walls säger att han förstår Karlssons motivering och agerande:

– Absolut. Det är ganska vanligt att dra slutsatser av det här slaget i en dylik situation.

I morgon fredag ska presidierna och intervjugruppen träffas. Enligt Walls ska en av kandidaterna intervjuas, nämligen Tina Nordman.

Hon jobbar sedan årsskiftet som överinspektör vid Regionförvaltningsverkets svenska enhets bildningsväsende. Dit kom hon från Grankulla där hon var undervisningschef, innan dess var hon tf svensk undervisningschef i Raseborg.

Nordmans lönekrav för posten som bildningsdirektör i Raseborg är 6 800 euro i månaden, både Karlsson och Andersson önskade 7 500 euro.

Extra möte för styrelsen

I princip är fältet till tjänsten som bildningsdirektör öppet igen.

– Ja, vi tar ett steg tillbaka och tittar på de ansökningar vi har kvar innan vi ger fullmäktige ett förslag, säger Walls.

Han ska sammankalla stadsstyrelsen till ett extra möte på måndag, före fullmäktiges möte, för att föreslå ett nytt namn på posten i stället för Laila Andersson.

Tjänsten som bildningsdirektör blev ledig då Robert Nyman sade upp sig efter att han valts till kommundirektör i Ingå.

Mer läsning