Bly och koppar i marken vid museigården

Det finns mindre mängder bly och koppar i marken på museigården i Ekenäs. Bild: Lina Enlund

Raseborgs stad får betala för sanering av marken där det nya konstmuseet i Ekenäs ska byggas.

Vid provtagningar i december i fjol visade det sig att markens ytskikt innehåller bly och koppar över tillåtna gränser. Tekniska nämnden behandlade frågan i tisdags. Nämndens ordförande Werner Orre, S...