Blomqvist vill trygga tillräckliga polisresurser

Bild: Privat

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten säger öppet att många brott blir outredda på grund av resursbristen. För polisens del innebär det en klar minskning av övervakning av allmänna platser vilket sannolikt ökar antalet störningar och brott, heter det i redogörelsen som riksdagen diskuterade på tisdag.

– Detta är häpnadsväckande rak och oförskönad text. Det är skäl att fråga sig vilken inverkan detta har på den allmänna rättsuppfattningen, säkerhetskänslan och polisens egen arbetsmoral, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP).

Han säger att man inte borde undervärdera betydelsen av att även mindre brott utreds och att polisen är närvarande i samhället för att preventivt hindra brott.

Men ansvaret för den inre säkerheten kan naturligtvis inte enbart överföras på polisen.

– Väsentligt är att i samhället på bred front – i skolor, kommuner, föreningsliv och andra sociala sammanhang – motverka utslagning. Det är genom preventivt arbete och integrationsinsatser som vi kan se till att det inte uppstår utanförskap som i förlängningen kan hota den inre säkerheten, säger Blomqvist.

Mer läsning