Blomqvist vill ha mera pengar för trafiknätet

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) från Raseborg är oroad för finansieringen för basväghållningen som redan länge visat ett oroväckande underskott. Bild: VN-arkiv

Fredagen var sista dagen att lämna in ändringsförslag till regeringens budgetproposition för 2018.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) från Raseborg är oroad för finansieringen för basväghållningen som redan länge visat ett oroväckande underskott.

I sina budgetmotioner vill Blomqvist bland annat öka anslagen för basväghållningen och byggandet av gång- och cykelväger i Nyland. Han önskar också att trafiksäkerheten på riksväg 25 förbättras.

– Riksväg 25 är den mest betydande vägen för tvärgående trafik i Väst- och Mellannyland. Den har en stor mängd tung trafik och trafiksäkerheten är sämre än på andra huvudvägar. Det behövs mer anslag för att förbättra trafiksäkerheten. Beläggningsarbeten har gjorts i år, men riksväg 25 är fortfarande smal, ställvis slingrig och mörk, säger Blomqvist.

Han vill också se mer anslag för förbättring av tågtrafikens bannät i Nyland. Både person- och godstrafiken är beroende av goda trafikförbindelser.

Det är också en förutsättning för att näringslivet i regionen och alla kommuner som ligger invid kustbanan och Hangö-Hyvinge-banan ska kunna utvecklas.

Anslag för basväghållningen i Nyland.

Anslag för att förbättra riksväg 25 på sträckan Hangö–Mäntsälä.

Anslag för att inleda planeringen av en förbättring av Kustbanan.

Anslag för att förse Liljendal–Hardomvägen och Herrgårdsvägen–Eskilomvägen med ny beläggning.

Anslag för att slutföra beläggningen av Labbyvägen–Hindersbyvägen.

Anslag för att förse Påvalsbyvägen–Hommansbyvägen med beläggning.

Anslag för utveckling av Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö.

Mer läsning