Blomqvist och Friberg minns Feldt-Ranta

Thomas Blomqvist. Bild: Lina Enlund

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist (SFP), har flera minnen av Maarit Feldt-Ranta. Det har också Ralf Friberg.

Thomas Blomqvist beklagar Maarit Feldt-Rantas död. Han kom att samarbeta – må så vara i olika partier – med Maarit Feldt-Ranta under många år, både på lokal nivå i stadsfullmäktige och på nationell ni...