Blomqvist får inte ta ställning

Frågan om skolstängningar är ett kommunalt beslut och hör inte till mitt ansvarsområde som minister.

Som svar på insändaren av styrelsemedlemmar i Klinkbackan koti- ja kouluyhdistys "Finska skolbarn diskrimineras i Raseborg" (VN 9.6) vill jag svara följande.

I mina svar på e-post meddelanden om Klinkbacka samt på en motsvarande insändare i tidningen Etelä-Uusimaa har jag svarat på ett mera allmänt plan som kommunalpolitiker i Raseborg. Här svarar jag i egenskap av jämställdhetsminister.

Frågan om skolstängningar är ett kommunalt beslut och hör inte till mitt ansvarsområde som minister. Jämställdhetsministern ansvarar inte heller för språkfrågor. Jag varken kan eller får alltså ta ställning till de här frågorna i egenskap av minister, eftersom de inte hör till mitt ansvarsområde.

Skribenterna frågar vem de kan vända sig till. Om man är missnöjd med behandlingen av den här typen av frågor är det i sista hand till justitieombudsmannen som ansvarar för myndighetsövervakning man kan vända sig.

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet (SFP)

Mer läsning